De inkomstenbelasting, maar dan in 2017

De inkomstenbelasting voor 2016 is waarschijnlijk net verstuurd. Tijd om te kijken naar het volgende jaar. Wat gaat er veranderen en hoe ziet de inkomstenbelasting er in 2017 uit? In 2016 is er een belastingverlaging van 5 miljard gegeven, voor 2017 zit dit er waarschijnlijk niet in. Toch lijkt het er op dat een aantal zaken in de inkomstenbelasting gaan wijzigen en het is goed om daar nu al rekening mee te houden.

Geen verlaging, wel vereenvoudiging

Internationaal gezien is onze inkomstenbelasting behoorlijk complex. In Nederland kennen we namelijk relatief veel aftrekposten binnen de inkomstenbelasting. Of iemand voor een bepaalde aftrekpost in aanmerking komt, hangt weer af van verschillende voorwaarden, die op hun beurt ook weer voorwaarden kennen. Het Kabinet wil de Wet op de Inkomstenbelasting daarom eenvoudige maken. Dit is echter geen gemakkelijke taak, omdat er daardoor altijd mensen zijn die nu wel recht op een aftrekpost hebben, die dit na de wijzigingen niet meer zullen hebben. Vaak wil men deze groep weer compenseren, wat weer voor nieuwe regels zorgt.

Veranderingen in de heffingskortingen

In 2017 zullen de heffingskortingen wel een beetje gaan veranderen ten opzichte van 2016. Binnen de inkomstenbelasting zijn er algemene en bijzondere heffingskortingen. Waarschijnlijk krijgen ouderen te maken met een lagere heffingskorting. Ook gezinnen waar alleen de partner werkt, krijgen te maken met een lagere heffingskorting.

Aanpassingen in de vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing wordt wel grondig veranderd. Op dit moment gaat de overheid uit van de fictie dat iemand een rendement van 4% op zijn vermogen behaalt. Over dit rendement moet 30% belasting worden betaald. In 2017 gaat dit systeem veranderen. Er komt een heffingsvrije voet voor vermogen tot €25.000. Boven de €25.000 wordt er uitgegaan van een ander fictief rendement.

Voor vermogens tussen de €25.000 en de €125.000 wordt een fictief rendement van 2.9% aangehouden. Voor een vermogen tussen de €125.000 en de €1.025.000 wordt uitgegaan van een fictief rendement vaan 4.7%. Bij vermogens boven de €1.025.000 wordt een fictief rendement van 5.5% aangehouden.

NB. Dit artikel is geschreven op de informatie die op dit moment bekend is. Er kunnen nog wijzigingen