Wat kost personeel nou echt?

Een ondernemer die personeel in dienst heeft, moet die werknemer loon betalen. Het loon van een werknemer vormt echter maar een gedeelte van de totale loonkosten. Bovenop het nettoloon van een werknemer komen nog behoorlijk wat directe en indirecte kosten. Een werkgever die personeel in dienst wil nemen, doet er goed aan om zich dit te realiseren.

Het nettoloon, het brutoloon en extra loonkosten

Het nettoloon is het loon dat een werknemer iedere maand op zijn rekening gestort krijgt. Over dit loon moet een werknemer inkomstenbelasting betalen. Het is echter de werkgever die deze belasting in de vorm van loonheffingen voor de werknemer aan de Belastingdienst af moet dragen. Daarnaast moet de werkgever over het loon van de werknemer sociale premies afdragen.

Naast het nettoloon wat een werknemer iedere maand op zijn rekening gestort krijgt, zijn er nog andere vormen van loon. Denk bijvoorbeeld aan een dertiende maand, vakantiegeld of een andere bonus. Loon wordt niet alleen in geld verkregen. Een auto van de zaak, of een vakantiereis kunnen ook als loon aangemerkt worden. Als dit het geval is, dan moet daar ook belasting over betaald worden.

Indirecte loonkosten

Er zijn ook zogenaamde indirecte loonkosten. Dit zijn kosten die je als ondernemer vrijwillig maakt, ten behoeve van je werknemer. Te denken valt bijvoorbeeld aan een reiskostenvergoeding of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze kosten hoeven in veel gevallen niet gemaakt te worden, maar kunnen in het belang van de werknemer, of de onderneming gemaakt worden. In sommige gevallen is er een cao van kracht die bepaalt dat de werknemer recht heeft op bepaalde vergoedingen. In die gevallen worden deze kosten uiteraard niet vrijwillig gemaakt.

Overige kosten

Onder de overige kosten worden kosten voor een werkplek, het schoonhouden van die werkplek, een facilitaire dienst, of een laptop van de zaak gerekend.