Werken met freelancers, hoe zit dat met de aansprakelijkheid?

Werken met freelancers is voor veel werkgevers aantrekkelijk. Freelancers werken in principe voor eigen rekening en risico. Dat betekent dat een werkgever in veel gevallen geen loonheffingen voor de zzp-er hoeft af te dragen, geen verzekeringen voor de freelancer hoeft af te sluiten en dat hij geen arbeidscontract met hem af moet sluiten. Werken met freelancers klinkt daarom als een aantrekkelijke optie die een ondernemer van veel risico’s bevrijd.

Werken met freelancers: helemaal geen risico?

Een ondernemer kan in sommige gevallen wel risico’s lopen door met een freelancer in zee te gaan. In de eerste plaats kan dit het geval zijn als een freelancer een ongeval krijgt. Dit heeft de Hoge Raad aangenomen in het zogenaamde Allspan-arrest. Een ZZP-er werd ingehuurd om bij een ander bedrijf een machine te repareren en kreeg daarbij een ongeval.

Zowel de rechtbank als het hof waren het met Allspan eens dat de freelancer voor eigen rekening en risico werkte en dat hij zich tegen deze risico’s had kunnen verzekeren. De Hoge Raad ziet dit echter anders en is van mening dat een werkgever ook aansprakelijk is voor een ZZP-er die dezelfde werkzaamheden uitvoert als een ‘gewone’ werknemer.

Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten

Naar Nederlands recht kan een ondernemer ook aansprakelijk worden gesteld voor niet ondergeschikten. Een freelancer hoort daar dus ook bij. Internationaal gezien is dit een vreemde bepaling in het Burgerlijk Wetboek, maar het is wel geldend recht. Als een ZZP-er naar buiten toe de indruk wekt dat hij voor een bedrijf werkt en dat hij niet verschilt van een werknemer, dan kan de hoofondernemer aansprakelijk worden gesteld voor zijn fouten. Sommige ondernemers kiezen er daarom voor om deze risico’s af te dekken door een speciale verzekering te nemen.